แคตาล็อคสีผ้า

แคตาล็อกสีผ้าสำหรับเสื้อโปโล

1. ผ้า CVC จูติ 

2.TC ลาคลอส 

3. TC จูติ

4.TC ไมโคร จูติ

5. TK ไมโคร จูติ

ุุ6. TK จูติ      (ผ้า 6 ตัวนี้ ใช้แคตาล็อกเล่มเดียวกัน)

 

7. ผ้า ENDURANCE  ( เอนดูแรนด์ )  แอนติ แบคทีเรีย

 

8. Dryfeel / Drytech